OBC left Menu
Quick Info
Visitor No.:   58928940Safe Banking
Print Font :- Small Text Standard Text Large Text
About Us >> Management Profile

>
Managing Director & Chief Executive Officer
Sh. Mukesh Kumar Jain
Click here to View Profile
Executive Director                                                               Chief Vigilance Officer
Sh. Himanshu Joshi
Click here to View Profile
Sh. S.K. Goyal
Click here to View Profile
Board of Directors
Sh. Prashant Goyal
Click here to View Profile
Sh. S. Ganesh Kumar
Click here to View Profile
Smt. Mala Srivastava
Click here to View Profile
Sh. Sanjay Kapoor
Click here to View Profile
Sh. Desh Deepak Khetrapal
Click here to View Profile
Sh. Ashok Kumar Sharma
Click here to View Profile
Sh. Madan Mohan Lal Verma
Click here to View Profile
Top Management Team
Smt.Vidyavati Rudra
Sh. Navleen Kundra
Sh. Charanjit Singh
Sh. Manoj Saxena
Smt. Shashi Jain
Sh. S.C. Das
Sh. P. Sreedhar
Sh. H.K. Batra
Sh. Pradeep Chauhan
Sh. Jitender Mohan Singh
Sh. Surender Singh
Sh. Ashwani Kumar
Sh. B.G. Sandhibigraha
Sh. Kuldeep Bhalla
Sh. Harish Kumar Banga
Sh. Swarup Saha
Sh. B.S. Jaitawat
Sh. Brij Mohan Sharma
Sh. Sukesh Kumar Gupta
Sh. Ashutosh Choudhury
Sh. Joginder Singh
Sh. Shyam Tandon